Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Miljoonatehdas Oy:n (Kissankulman ikiliikkujat) käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Miljoonatehdas Oy

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Kissankulman ikiliikkujien verkkopalvelujen käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Kissankulman ikiliikkujien verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot
– Yhteystiedot
– Käyttötiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäj��ä koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Miljoonatehdas Oy:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, joihin ulkopuoliset henkilöt eivät pääse käsiksi.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Iita Aho, Miljoonatehdas Oy, Haloilantie 59, 23100 MYNÄMÄKI