Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Miljoonatehdas Oy:n (Kissankulman ikiliikkujat) käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Miljoonatehdas Oy

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Kissankulman ikiliikkujien palveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Kissankulman ikiliikkujien verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot

– Yhteystiedot

– Käyttötiedot

– Mahdolliset muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Miljoonatehdas Oy:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä. Yleensä kerätään vain nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jotka annetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin tai mistään muusta syystä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsääntöisesti tiedot jäävät sähköpostiin, johon ne tulevat ilmoittautumisen yhteydessä ja johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Puhelinnumerot, joita tarvitaan esimerkiksi WhatsApp-kursseilla, jäävät yrityksen puhelimeen, josta niitä poistetaan ajoittain asiakkuuden päättymisen jälkeen. Käsin kerätyt tiedot (personal training -palvelujen yhteydessä) säilytetään lukitussa paikassa, johon muilla ei ole pääsyä.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä kirjallisesti (WhatsApp, sähköposti) tai suullisesti.